Neem het stuur zelf in handen

Drie kenmerken

Een project dat door GiPSo vzw begeleid wordt, heeft drie kenmerken:

 1. Ook al start het project met één initiatiefnemer, het evolueert altijd tot een project van een groep mensen samen.
 2. Het project wil zich in de maatschappij integreren en wordt uiteindelijk gedragen door een brede groep mensen: familie en vrienden, de buurt, vrijwilligers enz.
 3. Het project wordt zo uitgewerkt dat er geen financiële drempels zijn voor toekomstige deelnemers.

Onze motivatie

Wij willen initiatiefnemers aanzetten om

 • het stuur van het project in eigen hand te blijven houden;
 • de autonomie en de keuzemogelijkheden voor personen met een beperking op lange termijn te vergroten;
 • de verbinding met anderen in het project op solidaire wijze aan te gaan. De eigen wensen worden ingepast in de wensen van de groep. Ook op financieel vlak.
 • alle drempels voor deelname aan het project weg te nemen. De duurzaamheid van een project mag niet in het gedrang komen door instapvoorwaarden van financiële aard. Privékapitaal mag ingezet worden, maar het kan geen reden zijn om personen met een beperking zonder netwerk met financiële draagkracht uit te sluiten.
 • een project te realiseren met een hoog inclusief karakter

Voor wie

Meestal zijn het ouders van personen met een beperking die tot bij ons komen vanuit de wens om initiatief te nemen.

 • Zij willen zelf kunnen kiezen met wie hun kind samenwoont of -leeft.
 • Ze willen meer betrokken zijn bij de toekomst van hun kind om hem of haar de kansen te geven die hij of zij verdient.
 • Ze zijn het beu om het leven te zien voorbij vliegen op een wachtlijst.
 • Ze maken zich zorgen om zijn of haar toekomst.
 • Ze wensen dat hun kind samen met zijn of haar vrienden door het leven kan gaan.
 • Ze willen niet meer wachten en de handen zelf uit de mouwen steken.
 • Ze willen dat hun kind zelf kan bepalen wat hij of zij wil doen en willen hem of haar daarin ondersteunen.
 • Ze geloven dat de persoonsvolgende financiering mogelijkheden biedt om voor hun kind de eigen regie te bevorderen.

Bij GiPSo vzw zijn ouders die de stem vertolken van hun zoon/dochter die dat zelf moeilijk kan, de uitgelezen doelgroep die we ondersteunen. We ondersteunen echter ook initiatieven die niet vertrekken vanuit het netwerk van mensen met een beperking. Het gaat dan vaak over mensen die een zekere affiniteit hebben met personen met een beperking, door bijvoorbeeld zelf professioneel actief te zijn in de sector, maar liever zelf iets opstarten. In dergelijke projecten helpen we met GiPSo om de eigen regie van de persoon met een beperking te concretiseren en heel bewust in het project in te passen. Op welke manier slaag jij erin om de autonomie van jouw gebruikers of bewoners, te vergroten?


Meer over de missie en visie van GiPSo vind je hier: Missie en visie.