Neem het stuur zelf in handen

Het project vraagt heel wat doorzettingsvermogen, maar het is ontzettend boeiend. Het contact met de toekomstige bewoners en de dankbaarheid van de ouders voor het perspectief dat het Zavelhuis hen biedt blijft mij motiveren om verder te gaan. 

Katrien Staessens

Katrien Staessens (2)

Een positief punt in ons project is: het is niet te rap gegaan. We hebben de tijd gehad om elke fase te laten bezinken. Er zijn er wel een paar die een oplossing nodig hebben en voor wie het best is dat het Zavelhuis er zo snel mogelijk moet komen. Maar voor de meeste ouders is het hebben van perspectief al een hele ontlasting. Met een tijdelijke tussensituatie kunnen ze wel leven.

Katrien Staessens (2)

Molenveld , Herent
e-mail · website · Facebook

Zelf een project starten

/

Missie

Het Zavelhuis wil op een deskundige en warm-menselijke wijze het welzijn van volwassen personen met een beperking bevorderen en zo bijdragen aan een inclusieve samenleving. Het project wil in regio groot Leuven een professionele en kwaliteitsvolle dagopvang uitbouwen, gecombineerd met een woonfunctie dicht bij het bestaande sociale en familiale netwerk van de persoon met een beperking. 
In het Zavelhuis kan de bewoner een leven lang wonen, dicht bij zijn bestaande netwerk.

Wie zal er in het Zavelhuis wonen?

Een 15-tal zorgvragers met een lichte tot matige mentale handicap, al dan niet gecombineerd met een stoornis in het autistisch spectrum en/of een motorische handicap. 

Wie neemt de zorg op zich?

In het Zavelhuis zorgen professionele zorgverleners samen met ouders en vrijwilligers voor de permanente ondersteuning van de bewoners. Om te voorzien in professionele zorg werkt het Zavelhuis samen met vzw Oostrem, een voorziening in Herent die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking.

Maak kennis met GiPSo,
kom naar een bijeenkomst in je buurt
en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw kind.

kalender