Neem het stuur zelf in handen

We willen dat onze dochter een zorgeloos en aangenaam leven krijgt, ook als wij er zelf niet meer zijn om daarvoor te zorgen. In ons project proberen we een huiselijk familiegevoel te realiseren op maat van de deelnemers. We denken dat dit in een instelling iets minder kan bereikt worden.

Ria Van Vlierden

Ria Van Vlierden (2)

De praktische informatie op de infomomenten georganiseerd door GiPSo kwam dikwijls goed van pas. Ook de mogelijkheid om in contact te komen met en te luisteren naar ervaringen van andere oprichters was leerzaam. Als je alles zelf moet uitzoeken ben je veel langer bezig en zie je dingen over het hoofd.

Ria Van Vlierden (2)

Berkenlaan 10, Hechtel-Eksel
e-mail · website · Facebook

Zelf een project starten

/ /

Als ouders van kinderen met een lichte mentale beperking maken we ons zorgen over hoe het later moet, als ze niet meer naar school kunnen, als ze op een wachtlijst komen omdat er nergens plaats is, als wij er niet meer zijn om voor hen te zorgen. Daarom hebben we het plan opgevat om zelf een plaats te creëren waar onze kinderen in de nabije en verre toekomst kunnen leven en werken. Die plaats ligt in Eksel en we noemen ze het Teutenhuis. We willen er een groepje jonge mensen bij elkaar brengen die dezelfde interesses en mogelijkheden hebben.

In een eerste fase zullen de deelnemers enkel overdag naar het Teutenhuis komen. We bieden hen een zinvolle dagbesteding, afgestemd op hun ritme en mogelijkheden. Ze kunnen zowel individueel als gezamenlijk activiteiten uitoefenen : het verzorgen van een dierenparkje, werken in de tuin, samen het huishouden doen, vrijwilligerswerk, allerlei hobby’s, leuke uitstapjes,... Dit alles met professionele begeleiding, want helemaal alleen kunnen ze het niet.

Na verloop van tijd is het de normale gang van zaken dat kinderen het ouderlijk nest verlaten. Ook onze kinderen gaan dat willen. Op dat ogenblik kunnen ze in het Teutenhuis gaan wonen. Ieder krijgt een eigen kamer en de rest van de ruimtes zijn gemeenschappelijk. Ze leven samen als een familie, met begeleiding en verzorging waar nodig.

We zijn gestart met dit project omdat er een groot tekort aan opvang is voor personen met een beperking. We willen ons steentje bijdragen aan de oplossing voor dit probleem. Als ouders van een kind met een mentale beperking proberen we zo de wereld een beetje aangenamer te maken voor onze kinderen, hun familie- en kennissenkring en hun omgeving.

Maak kennis met GiPSo,
kom naar een bijeenkomst in je buurt
en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw kind.

kalender