Neem het stuur zelf in handen

Sinds enkele jaren zijn wij op zoek naar toekomstmogelijkheden voor onze dochter. Steeds wordt ons bevestigd dat er omtrent de toekomstige opvang en zorg geen zekerheid is. Vast staat dat wanneer zij 21 jaar wordt, zij de voorziening waar ze nu woont en schoolgaat, zal dienen te verlaten...

Carl De Clercq

Volledige getuigenis Carl De Clercq (2)

Sinds enkele jaren zijn wij op zoek naar toekomstmogelijkheden voor onze dochter. Steeds wordt ons bevestigd dat er omtrent de toekomstige opvang en zorg geen zekerheid is. Vast staat dat wanneer zij 21 jaar wordt, zij de voorziening waar ze nu woont en schoolgaat, zal dienen te verlaten. Ze zal dan voltijds thuis komen wonen in afwachting van een plaats in een geschikte instelling. Zij komt terecht op de wachtlijst. Gezien Emily heel sociaal is, zal dit een hele stap achteruit zijn voor haar. Bovendien is dit op langere termijn ook voor ons als ouders onhoudbaar.

Carl De Clercq

Via GiPSo zijn we beginnen te zoeken zo'n ouderproject op te starten. We zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor 15 personen, het maximale toegelaten aantal bewoners voor een ouderproject. Dit maximale getal van 15 is belangrijk voor ons, enerzijds om tot een dynamische leefgemeenschap te kunnen komen en anderzijds om de zorg zo betaalbaar mogelijk te kunnen maken (schaalvoordelen). Wij geloven dat Ter Loo voor alle bewoners een warme thuis zal worden en hen zal helpen om een gelukkig en kwaliteitsvol leven op te bouwen.

Carl De Clercq (2)

Torhoutsesteenweg 56, Zedelgem
e-mail · website · Facebook

Zelf een project starten

/

De missie is om samen met de jongvolwassen bewoners met een beperking in Ter Loo

  • een gelukkige leef­gemeen­schap in een huiselijke sfeer tot stand te brengen;
  • op zoek te gaan naar hun noden voor verdere ontwikkeling, zowel intellectueel als fysiek en hen vanuit hun talenten hierbij te begeleiden;
  • van Ter Loo een Open Huis te maken: een ontmoetingsplaats voor familie, vrienden, buren en iedereen die Ter Loo een warm hart toedraagt;

en zo het leven van elk van onze bewoners zo kwaliteitsvol mogelijk te maken.

Dit willen we realiseren

  • rekening te houdend met de noden, de wensen, de talenten en de beperkingen van elk;
  • met betrokkenheid van ouders en familie;
  • in een groene, aantrekkelijke omgeving;
  • op een financieel haalbare manier

Het gebouw wordt momenteel grondig verbouwd om een hedendaags comfort te kunnen bieden aan de nieuwe bewoners. Een aangename thuis is voor ons: vol vriendschap, warmte, geborgenheid met aangepaste zorg en tijdsbesteding.

Maak kennis met GiPSo,
kom naar een bijeenkomst in je buurt
en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw kind.

kalender