Neem het stuur zelf in handen

Vzw De Kompanie is een inclusief creatief atelier in Kunstencentrum Kaleidoscoop te Mortsel, waar mensen met een beperking temidden andere kunstenaars creatief bezig kunnen zijn...

Rita Van der Spiegel

Volledige getuigenis Rita Van der Spiegel (2)

Vzw De Kompanie is een inclusief creatief atelier in Kunstencentrum Kaleidoscoop te Mortsel, waar mensen met een beperking temidden andere kunstenaars creatief bezig kunnen zijn. Er is een goede samenwerking met verschillende atelierhouders en regelmatig contact met de buurt, bijvoorbeeld door deur aan deur verkoop van zelfgemaakte producten of het bezoeken van de kerstmarkt.

Rita Van der Spiegel

Net als vele ouders in onze situatie moesten we voor onze dochter op zoek gaan naar een alternatieve opvang. Er zijn natuurlijk de reguliere dagcentra, maar daarvoor moet je genoeg zorgbudget hebben. Bovendien werken dagcentra met vrij rigide regeltjes. Het aantal dagen dat je afwezig mag zijn, is bijvoorbeeld beperkt. Daarom hebben we met een vijftal ouders de koppen bij elkaar gestoken om een alternatief op te zetten. Een alternatief dat in de eerste plaats uitgaat van de wensen en behoeften van de kinderen zelf.

Rita Van der Spiegel (2)

Molenstraat 50, Mortsel
e-mail · website · Facebook

Zelf een project starten

/ /

De Kompanie vzw streeft ernaar om personen met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of een motorische of sensoriële beperking volwaardig te laten participeren binnen de samenleving.

De Kompanie vzw verstrekt dagbesteding en streeft naar het aanbieden van een woongelegenheid. De deelnemers van de dagbesteding zijn ouder dan 14 jaar en hebben een zekere taakspanning en mate van zelfstandigheid. De bewoners van de woongelegenheid zijn minimum 21 jaar. Naast het bieden van zorg en ontplooiingskansen, legt De Kompanie vzw de klemtoon op vraaggestuurd en inclusief werken.

Maak kennis met GiPSo,
kom naar een bijeenkomst in je buurt
en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw kind.

kalender