Neem het stuur zelf in handen
 • Kan ik ook zonder ondersteuning van GiPSo vzw een project opzetten?

  Als iemand een rechtzaak wil voeren, wordt meestal aangeraden een advocaat onder de arm te nemen die vertrouwd is met de materie waar het over gaat. Net hetzelfde geldt voor het opstarten van dergelijke projecten. Via ondersteuning en advies kunnen we jou helpen een weg te vinden in het mijnenveld aan hindernissen en valkuilen. We raden je daarom aan om niet te snel te werk te gaan, maar ook je goed te omringen en ondersteuning te zoeken. GiPSo vzw is hiervoor de uitgelezen partner.

 • Ik wil graag een project opstarten maar ik twijfel nog. Is het wel haalbaar?

  Het is normaal dat je vragen hebt, maar het is aan jou te bepalen of je springt of niet. Je hebt misschien met mensen gesproken die wijzen op de moeilijkheden ervan. Of mensen die het je afraden. We raden aan deze perspectieven te leggen naast perspectieven van mensen die het je hebben voorgedaan: Wat hebben zij gedaan? Welke moeilijkheden hebben zij ondervonden? Vinden zij het de moeite waard?

  Vanuit GiPSo vzw willen we je stimuleren en ondersteunen. Tegelijk willen we je wijzen op de valkuilen zodat je zelf een realistische inschatting kan maken vooraleer je al dan niet springt. Enkele belangrijke aspecten vinden wij:

  • Hoe ondernemender een project is, hoe meer kans op slagen. Dat wil echter niet zeggen dat iedere ouder evenveel moet trekken of organiseren, wel dat een zekere mate van ondernemingsgerichtheid aanwezig moet zijn. Twijfel je hierover? Omring je met mensen die je hierbij kunnen bijstaan!
  • Creativiteit en innovatie: Je start met een vernieuwend project, probeer dus ook vernieuwend te denken! Het is niet omdat zaken nog niet zijn voorgedaan, dat ze niet mogelijk zijn. Durf out of the box te denken! 
  • Neuzen in dezelfde richting zetten: Wanneer je hier onvoldoende aandacht voor hebt, kan het zijn dat er op termijn spanningen en conflicten ontstaan. Willen jullie wel hetzelfde op gebied van het wat en hoe van de realisatie van je project? Let op voor onuitgesproken verwachtingen en opstapelende frustraties. 
 • Ik heb een geschikte woning gezien waar ik een project zou willen realiseren. Wat doe ik?

  Met GiPSo vzw raden we aan niet te snel grote beslissingen te nemen. We vinden het belangrijk dat je eerst een duidelijk beeld hebt van wat je wil bereiken met je project en dat je eerst verschillende mede-initiatiefnemers gevonden hebt waarmee de neuzen in dezelfde richting staan. Huisvesting is een belangrijk onderdeel voor je project, maar geen goed vertrekpunt. Een duidelijk plan uitwerken waar jij en je mede-initiatiefnemers volledig achterstaan is bij de opstart belangrijker. Je zal er later mee winnen. Je wint immers niets met een woning waar later uit blijkt dat die toch niet aan de nodige eisen voor je project voldoet. Je wint ook niets met een woning die leegstaat totdat je vijf jaar later pas je project opstart. Woningopportuniteiten kan je in een latere fase, wanneer je concept uitgewerkt is en je aan de realisatie toe bent, ook nog tegenkomen.

 • Kopen of huren?

  Met GiPSo vzw raden we meestal aan te huren. Er zijn verschillende huurformules mogelijk, maar ze hebben het voordeel dat de continuïteit groter is. Als je met verschillende ouders een woning hebt aangekocht en er ontstaat een conflict, stap je hier niet zomaar uit. Het gevaar voor problemen neemt dus toe met het kopen. Huren is veiliger.

   

   
 • Ik wil niet meer afwachten. Maar hoe beperk ik het financieel risico?

  Stel je wacht al enige tijd op een (volledig) zorgbudget. Je wil echter niet meer afwachten en begint aan een project. Wat is dan het verschil tussen roekeloosheid en een doordacht financieel risico nemen? 

  Als GiPSo leggen we graag je financiële inkomsten naast de verwachte uitgaves en bekijken we wat er mogelijk is. De ervaring leert dat het draagkrachtverhogend kan werken wanneer je toch kan starten met je project, maar wanneer je die start beperkt: Bijvoorbeeld kan je in een startscenario beginnen met dagbesteding terwijl je op termijn graag een woonproject wil realiseren maar daar op dit ogenblik de zorgbudgetten niet voor hebt. Of je kan beginnen met enkele dagen opvang, en dat op termijn uitbreiden. 

  Belangrijk hierbij is te kijken of het startscenario ook gelinked is aan een doordacht landingsscenario: De grootte van een woning houdt bijvoorbeeld rekening met de verwachte inkomsten uit de zorgbudgetten, wanneer die allemaal zouden toegekend zijn. Ook op dat vlak kan je van GiPSo ondersteuning verwachten.

 • Kan ik ook alleen een project opzetten?

  Het antwoord is ja, uiteraard, maar met GiPSo vzw richten we ons daar niet op. GiPSo vzw zet in op solidariteit. Projecten die ondersteuning willen genieten van GiPSo vzw moeten ouderinitiatieven of initiatieven van personen met een handicap zijn waarbij zij ervoor kiezen om samen met andere ouders/personen met een handicap hun project op te starten. We geloven dat eigen regie maar realiseerbaar is op een betaalbare manier wanneer mensen zich solidair verenigen met elkaar, daarom dat we daar dan ook op inzetten.

   
 • Hoe realiseer ik eigen regie in het dagbestedingsinitiatief dat ik wil realiseren?

  Als je een dagbesteding wil aanbieden, kan het zijn dat je overweegt dit aan te bieden voor meerdere mensen, die misschien niet allemaal initiatiefnemer of betrokken te zijn bij het project zelf. Dan is de vraag hoe je naar deze mensen eigen regie kan realiseerbaar maken? 

  Eigen regie is het belangrijkste uitgangspunt van GiPSo, maar moet voor elk project ook gedefinieerd en vormgegeven worden. De vorm ligt dus niet vast. In zekere zin zijn mensen die beslissen gebruik te maken van je dagbesteding, ook bezig met eigen regie. Zeker wanneer je een gericht aanbod breed openstelt, kan het zijn dat mensen hier ook bewust actief interesse voor hebben om het geld dat zij krijgen via de persoonsvolgende financiering, hiervoor in te zetten. 

  In alle geval is het zo dat wij als GiPSo zijnde elke intentie die er is om eigen regie vorm te geven, willen ondersteunen. 

 • Op welke manier kan GiPSo vzw financieel een duwtje in de rug geven?

  Via het Fonds Vrienden van GiPSo kunnen projecten die door GiPSo ondersteund worden in aanmerking komen voor de afgifte van fiscale attesten. Voor meer informatie raden we je aan met ons contact op te nemen, we helpen je graag verder!