Neem het stuur zelf in handen

Medewerkers

Bernadette Rutjes

Je eerste contact bij GiPSo. Zij zorgt dat op jouw vragen het gepaste antwoord komt. Via mail, telefonisch of via opvolggesprekken blijft zij op de hoogte van de vooruitgang van je project. Je spreekt met haar een ondersteuningstraject af: procesbegeleiding, expertentrajecten, ...

Experten

Rudi Ceunen

Financieel expert

Rudi Ceunen, financieel expert, consultant bij Hefboom, een organisatie die meebouwt aan een sociale en duurzame samenleving. Rudi adviseert en ondersteunt social profit organisaties in hun financieel management

Ilja De Coster

Adviseur Fondsenwerving

Ilja De Coster, adviseur fondsenwerving. Ilja heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van diverse grote en kleine organisaties hun private fondsenwerving: het werven van giften bij particulieren, bedrijven of private stichtingen.

Inge Melotte

Teamcoaching & training

Inge Melotte van Koko-ro is gespecialiseerd in de begeleiding van groepen en heeft ervaring met de interne groepsdynamieken van ouderinitiatieven, opgedaan in Bindkracht, Think out of the Box, Honk, De Kompanie, Meegaan,...

 

Alex de Kind

Expert zorgvastgoed

Alex de Kind (Coda/ Symbiosis en HousePlus) is expert in zorgvastgoed. Werkte meer dan 20 jaar voor een adviesbureau in de zorg- en welzijnssector met ruime ervaring in de ouderenzorg, en is momenteel actief als directeur voor zowel Coda (palliatieve zorg) als Symbiosis (co housing) en initiatiefnemer van HousePlus (voorheen Benidorm Builders).

Alex is bereid zijn expertise te delen om initiatieven in eigen regie te ondersteunen, met een focus op het realiseren van betaalbaar vastgoed en begeleidde reeds een aantal concrete (ouder)initiatieven (Buitenghuwoon vzw, Honk vzw, OCMW Steenokkerzeel, Huis Kommilfoo vzw) .