Neem het stuur zelf in handen

Medewerkers

Bart Vertriest

Dromen – denken – durven – doen,

samenwerken loont

Coördinator van GiPSo en Trefpunt Stan vzw

Bart.vertriest@gipso.be

Telefoon: 02 897 33 96

 

 

 

 

Yoni Thierens

Adviseur kleinschalige initiatieven, Gipso

yoni.thierens@gipso.be 

Telefoon: +32 2 897 33 97

Experten

Rudi Ceunen

Financieel expert

Rudi Ceunen, financieel expert, consultant bij Hefboom, een organisatie die meebouwt aan een sociale en duurzame samenleving. Rudi adviseert en ondersteunt social profit organisaties in hun financieel management

Ilja De Coster

Adviseur Fondsenwerving

Ilja De Coster, adviseur fondsenwerving. Ilja heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van diverse grote en kleine organisaties hun private fondsenwerving: het werven van giften bij particulieren, bedrijven of private stichtingen.

Inge Melotte

Teamcoaching & training

Inge Melotte van Koko-ro is gespecialiseerd in de begeleiding van groepen en heeft ervaring met de interne groepsdynamieken van ouderinitiatieven, opgedaan in Bindkracht, Think out of the Box, Honk, De Kompanie, Meegaan,...

 

Alex de Kind

Expert zorgvastgoed

Alex de Kind (Coda/ Symbiosis en HousePlus) is expert in zorgvastgoed. Werkte meer dan 20 jaar voor een adviesbureau in de zorg- en welzijnssector met ruime ervaring in de ouderenzorg, en is momenteel actief als directeur voor zowel Coda (palliatieve zorg) als Symbiosis (co housing) en initiatiefnemer van HousePlus (voorheen Benidorm Builders).

Alex is bereid zijn expertise te delen om initiatieven in eigen regie te ondersteunen, met een focus op het realiseren van betaalbaar vastgoed en begeleidde reeds een aantal concrete (ouder)initiatieven (Buitenghuwoon vzw, Honk vzw, OCMW Steenokkerzeel, Huis Kommilfoo vzw) .

Natallia Palyshenkava

Expert Bouwkosten

Natallia Palyshenkava is expert bouwkosten. Zij is bereid om als vrijwilliger haar expertise op volgende vlakken met jullie te delen:

  • budget helpen opstellen voor nieuwe projecten, ook zonder tussenkomst van architecten 
  • budgetopvolging tijdens het ontwerpen door architecten - zo vroeg mogelijke budgetoverschrijdingen constateren en project bijsturen - zoeken naar goedkopere alternatieven
  • aanbesteding beoordelen - als meerdere aanbieders, offertes vergelijken en beste offerte helpen selecteren
  • min- en meerwerk tijdens uitvoering beoordelen
  • nacalculatie van uitgevoerde projecten voor database - zodat nieuwkomers kunnen zien, welke projecten welke prijs hebben

Gerd De Keyser

Expert Sociaal Wonen

Gerd De Keyser is coördinator wonen en welzijn bij de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW). Er zijn heel wat ontwikkelingen op dit gebied zoals een reorganisatie van de sociale verhuurkantoren en de sociale huisvestingsmaatschappij en ook VMSW zal per  januari 2023 fuseren met Wonen Vlaanderen. Maar tot die tijd kunnen wij nog beroep doen op de expertise van Gerd De Keyser.

Herman Heyman

vzw ontwikkelaar

Herman Heyman is medewerker bij ABC-Ministries vzw en heeft over 30 jaar expertise opgebouwd met het reilen en zeilen van vzw’s, bestuursmandaten en alle administratieve handelingen die bij het dagelijkse werken met een vzw horen. Hij wil mensen met hun organisatie helpen groeien.