Neem het stuur zelf in handen

Donderdag, 25 april 2024, 19:30u.

Begeleider: Inge Melotte, Expert groepsdynamiek

Schrijf je in

Thema: groepsdynamiek

Deze workshop is specifiek ontworpen voor ouders die van plan zijn om zelf een woonvoorziening of een dagverblijf te starten voor hun gehandicapte kind. Deze workshop biedt ouders waardevolle inzichten en praktische tools om effectief om te gaan met groepsdynamiek binnen de setting van de zorg.

Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Basisprincipes: ouders leren over de basisprincipes van groepsdynamiek en hoe deze van toepassing zijn in een zorgomgeving. Dit omvat het begrip van groepsrollen, communicatiestijlen en conflictoplossing binnen een groep.

  2. Teamontwikkeling: ouders verkennen strategieën voor het opbouwen en versterken van een effectief zorgteam. Dit omvat het identificeren van de juiste teamleden, het stellen van duidelijke doelen en het bevorderen van samenwerking en synergie.

  3. Cultuur van zorg: ouders leren hoe ze een omgeving kunnen bevorderen waarin empathie, respect en inclusie centraal staan.

  4. Omgaan met diversiteit: aangezien gehandicaptenzorg een diverse populatie omvat, wordt in de workshop besproken hoe ouders effectief kunnen omgaan met de diversiteit van zowel cliënten als medewerkers. Dit omvat het bevorderen van inclusief gedrag en het respecteren van verschillen.

  5. Probleemoplossing en conflictbeheer: ouders leren effectieve strategieën voor het oplossen van problemen en het beheren van conflicten binnen de zorginstelling. Dit omvat het bevorderen van open communicatie, het hanteren van moeilijke situaties en het vinden van constructieve oplossingen.

De workshop wordt geleid door ervaren professionals in de gehandicaptenzorg, die praktische tips en adviezen delen op basis van hun eigen ervaringen. Door deel te nemen aan deze workshop kunnen ouders zich beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met het starten, verder uitbouwen en beheren van een zorginstelling voor gehandicapte kinderen.

Donderdag, 16 mei 2024, 19:30u.

Begeleider: Ilja Decoster, Expert fondsenwerving

Schrijf je in

Thema: fondsenwerving

De workshop over effectieve fondsenwerving is speciaal ontworpen voor ouders die van plan zijn om zelf een woonvoorziening of een dagverblijf voor gehandicapte kinderen te starten of verder uit te bouwen. Deze workshop biedt ouders waardevolle strategieën en praktische richtlijnen om succesvolle fondsenwervingsinitiatieven op te zetten en middelen te verkrijgen voor hun initiatief.

Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Fundamenten van fondsenwerving: ouders krijgen een overzicht van de basisprincipes van fondsenwerving, inclusief verschillende financieringsbronnen, donormanagement en het belang van een effectieve communicatie.

  2. Het ontwikkelen van een fondsenwervingsstrategie: de workshop richt zich op het opstellen van een doordachte en uitgebreide fondsenwervingsstrategie, inclusief het identificeren van potentiële donoren, het vaststellen van concrete doelstellingen en het opzetten van een plan van aanpak.

  3. Crowdfunding en online fondsenwerving: ouders leren over de mogelijkheden van crowdfunding en online fondsenwerving platforms voor het verzamelen van donaties en het vergroten van de zichtbaarheid van hun initiatief.

  4. Relatiebeheer met donoren: de workshop behandelt het belang van het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met donoren, inclusief het tonen van waardering, het verstrekken van regelmatige updates en het betrekken van donoren bij de missie en doelstellingen van de zorginstelling.

  5. Fondsenwervingsactiviteiten en evenementen: ouders verkennen verschillende fondsenwervingsactiviteiten en evenementen, zoals benefietdinners, veilingen, en sponsorlopen, en krijgen praktische tips voor het plannen, organiseren en promoten van deze initiatieven.

De workshop wordt geleid door ervaren fondsenwervingsprofessionals en experten op het gebied van non-profitmanagement. Ze delen hun ervaring, waardevolle inzichten en best practices. Door deel te nemen aan deze workshop kunnen ouders de benodigde vaardigheden en kennis opdoen om succesvolle fondsenwervingscampagnes te voeren en de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn voor het opzetten, uitbreiden en exploiteren van een woonvoorziening of dagverblijf voor gehandicapte kinderen.