Neem het stuur zelf in handen

Tijd nemen voor de opmaak van je concept is belangrijk om verrassingen onderweg te vermijden. Liggen de visies uiteen? Je moet het gesprek hierover voeren, dat gaat soms over essentiële aspecten.

Lode Verschingel, Honk,

Volledige getuigenis

Tijd nemen voor de opmaak van je concept is belangrijk om verrassingen onderweg te vermijden. Liggen de visies uiteen? Je moet het gesprek hierover voeren, dat gaat soms over essentiële aspecten.

Lode Verschingel, Honk, ,

De neuzen in dezelfde richting

Als GiPSo vzw vinden we het belangrijk dat je ook voldoende tijd steekt in de opmaak van een sterk concept, dat kan dienen als leidraad doorheen het vervolg van de projectontwikkeling.

Veel initiatiefnemers hebben nood aan houvast en zoeken dat in bakstenen. Begrijpelijk, maar geen goed vertrekpunt. Je moet als groep eerst goed weten wat je zoekt, voor je ook effectief op zoek gaat. Praat hier dus voldoende over, deel je verlanglijstjes, stel je solidair op, zet de neuzen in dezelfde richting!

Een sterk concept bevat een aantal elementen die we bij GiPSo bouwstenen noemen. Geen bakstenen, wel een oplijsting van dingen die voor jullie belangrijk zijn, en een middel om toch houvast te krijgen op je project. Een sterk gedeeld concept is je fundering: Zonder dat valt je gebouw snel in elkaar, hoe mooi het er ook mag uitzien.

Het aanbod van GiPSo

Indien je bij het opmaken van een sterk concept, gedragen door een groep, met een sterke visie en financieel afgetoetst, graag ondersteuning wenst, kan je terecht bij GiPSo. Je kan je lid maken aan 10€/maand.

In ons aanbod zit:

Ledensessies

Infobrochure

Digitaal platform

8 uur individuele coaching

8 uur per jaar kan je beroep doen op een individuele coach die samen met jou op weg gaat om je initiatief uit te bouwen. Je coach adviseert. Je coach ondersteunt jou. Je coach gaat met de groep aan de slag, of enkel met de trekkers van de groep. Je coach zet je aan tot denken of geeft je huiswerk mee. Je coach gaat met je mee op belangrijke gesprekken, of bereid deze gesprekken vooraf samen met jullie voor. Je coach brengt je in contact met mogelijke samenwerkingspartners.

Veel bepaal je zelf, maar besef dat je coach ook een spiegel is die je mogelijks niet altijd wil zien. Om te voorkomen dat je ergens in vastloopt zal hij je soms confronteren met een aantal van zijn bevindingen. Je aan het denken zetten, is zijn belangrijkste opdracht hierbij. GiPSo is slechts een gps: Je kiest zelf of je hem volgt of niet.

Binnen de beschikbare 8 uur die je ter beschikking hebt, kan je ervoor kiezen om eenmalig een expert te raadplegen. De expert is een door GiPSo aangereikte persoon of organisatie die rond verdiepende thema’s expertise aanreikt, zoals rond bijvoorbeeld vastgoed of groepsbegeleiding. Deze raadpleging van maximaal twee uur wordt volledig door GiPSo vergoed.

De lijst van coaches vind je hier.

Ledensessies

Je zal enkele keren per jaar een uitnodiging krijgen voor ledensessies waarop enkel leden van GiPSo worden uitgenodigd. Anders dan collectieve sessies gaan we dieper in op thema’s waar je in realisatie op kan stoten: Organisatie van de zorg, vastgoed, … Op deze avonden zal je in contact kunnen komen met andere projecten met vergelijkbare vragen. Deze informatieavonden zijn gratis. Zie hier de aankondiging van de volgende ledensessie.

Infobrochure

De infobrochure bevat een aantal thema’s die aan bod komen bij de uitbouw van je project, onder andere het uitbouwen van de visie; het uitwerken van je concept en de bouwstenen daarvan; het aanreiken van een aantal mogelijke pistes met betrekking tot drie belangrijke projectdomeinen: Interne organisatie, vastgoed en zorg; succesfactoren en valkuilen; andere…

Digitaal platform

Een digitaal platform biedt de mogelijkheid om informatie te delen, vragen te stellen, deel te nemen aan gesprekken, contactgegevens van andere initiatiefnemers te verkrijgen en dergelijke. Als GiPSo delen we hier ook een heel aantal documenten: instrumenten en tools die onze coaches gebruiken, slides van informatieavonden, interessante lectuur en dergelijke.