Neem het stuur zelf in handen

Volg vooral je buikgevoel en probeer je te omringen door de juiste personen die mee zijn in je project. Een sociaal vangnet is belangrijk, steun en info op alle vlakken vergaren, kijk breder dan je eigen kennis. Maar het goed gevoel is zeer belangrijk om het vol te houden.

Lieve Debaillie, Casa di Mauro,

Volledige getuigenis

Volg vooral je buikgevoel en probeer je te omringen door de juiste personen die mee zijn in je project. Een sociaal vangnet is belangrijk, steun en info op alle vlakken vergaren, kijk breder dan je eigen kennis. Maar het goed gevoel is zeer belangrijk om het vol te houden.

Lieve Debaillie, Casa di Mauro, ,

De eerste stappen

De meeste initiatiefnemers beginnen met volle moed en overtuiging aan hun project. Er kunnen echter ook twijfels rijzen over de haalbaarheid: Wat is realistisch en wat niet?

Twee belangrijke aspecten in deze fase zijn:

Bondgenoten zoeken

De zoektocht naar medestanders, personen met een beperking, ouders, die mee willen stappen in het project is een essentiële eerste stap in je project. Een ander vertrekpunt, zoals een gebouw of een concept dat vast ligt, zal altijd het nadeel hebben dat de regie voor de latere instappers ingeperkt wordt.

Maar hoe vind je deze?

Mensen met interesse gevonden? Plan een gesprek en tast af:

Weten wat je wil

Alvorens bovenstaand gesprek een succes kan zijn, is het belangrijk goed te weten wat je zelf wil. En dus vooral om goed te weten wat je kind met een beperking nodig heeft. Hier raden we sterk aan je in te laten adviseren door externen zoals bijvoorbeeld een dienst Ondersteuningsplan. Een dienst Ondersteuningsplan gaat samen met de persoon met een beperking en het netwerk aan de slag. In een aantal gesprekken zoeken ze uit wat de vragen, wensen en ondersteuningsnoden zijn. Op basis daarvan kunnen ze een ondersteuningsplan op, dat kan dienen voor het aanvragen van een Persoonsvolgend Budget (PVB).

Denk ook goed na wat je visie en missie is wanneer je dit initiatief wil opzetten: Niet de bakstenen of het financiële plaatje zijn hier belangrijk, des te meer wat je wil bereiken. Wat is je ideale einddoel?

Het gratis aanbod van GiPSo

GiPSo kan de ruggesteun zijn die je nodig hebt. Voor projecten die een initiatief willen realiseren maar nog niet zo goed weten hoe ze eraan moeten beginnen, hebben we een gratis aanbod van een kennismakingsgesprek en infosessies.

Individueel kennismakingsgesprek

Je kan een individueel kennismakingsgesprek aanvragen met GiPSo. Tijdens de sessies ondersteunt hij je groep in het formuleren van haar wens en maakt hij de deelnemers vertrouwd met wat er op hen af komt. Hij motiveert, suggereert en inspireert. Hij tempert de wildste dromen, maar gaat ook de twijfels over de haalbaarheid niet uit de weg.

Nog geen concreet idee van wat je wil realiseren maar wel geprikkeld? Schrijf je dan eerst in voor een algemene informatieavond.

Ledensessies

Om je verder op weg te helpen, organiseert GiPSo ledensessies sessies. Die zijn bedoeld om initiatiefnemers wegwijs te maken met enkele aspecten van de start van je initiatief. Deze sessies zijn gratis en toegankelijk voor iedereen.

Hoe vind je mede-initiatiefnemers, bondgenoten en andere ouders?

Enkele tips:

Mensen met interesse gevonden? Plan een gesprek en tast af:

Ervaring leert dat een match op gebied van missie en visie de beste grond is om een project mee op te bouwen. Langs de andere kant bestaat er ook geen kant-en-klare afvinklijst hiervoor. Wat matcht en niet matcht, hangt af van je eigen wil om regie te delen en om solidair te zijn met:

Let ook op voor shoppers: Mensen die zeggen dat ze mee willen doen, maar eigenlijk ook andere mogelijkheden verkennen. Of mensen die te hoge verwachtingen hebben naar jou toe, zonder bereid te zijn zich solidair op te stellen naar andere initiatiefnemers. Langs de andere kant kan je ook niet verwachten dat mensen solidair zijn vanaf dag één. Het vertrouwen in elkaar moet groeien, geef dat ook de tijd die nodig is!