Neem het stuur zelf in handen

Bijs is niet alleen maar een project waar je mee bezig bent, maar het is een manier van leven geworden. Een deel van ons leven. Tijdens de realisatie soms zo saai als het maar kan, maar tegelijkertijd kan dat zo leuk zijn...

Leen Goeman, Bijs

Volledige getuigenis

Bijs is niet alleen maar een project waar je mee bezig bent, maar het is een manier van leven geworden. Een deel van ons leven. Tijdens de realisatie soms zo saai als het maar kan, dat je erop vloekt als je weer een verslagje of agenda maakt, maar tegelijkertijd kan dat zo leuk zijn. Hoeveel zever dat wij niet verkopen. Bijvoorbeeld als we een slogan bedachten voor de loopactiviteit. Dat geeft dan weer energie om door te gaan. Of de Bijsfuif. We hebben daar allemaal goed gedronken, gezeverd, gelachen, gedanst. En dat naast al dat werken. Dat is even belangrijk dat je dat als groep kunt doen. Dat moet je ook stimuleren. 

Leen Goeman, , Bijs

De aanhouder wint

Het concept geeft je een leidraad om de realisatie mee te starten. De aandacht van de groep komt in dit stadium veeleer te liggen op het uitwerken van drie projectdomeinen: organisatie, vastgoed en de zorg. Denk hierbij onder meer aan het verwerven van rechtspersoonlijkheid, de zoektocht naar grond, de zoektocht naar samenwerkingspartners, je financieel plaatje opmaken, fondsenwerving opstarten, …

De kans is groot dat je in deze fase botst op heel wat praktische beperkingen. Onderweg is het een aandachtspunt om de neuzen in dezelfde richting te blijven zetten en om de missie en visie niet uit het oog te verliezen: een plek creëeren voor personen met een beperking. Alle onderdelen van de realisatie zijn ondergeschikt aan dat ene doel. Door de bomen het bos blijven zien is een belangrijke uitdaging!

Het aanbod van GiPSo

GiPSo houdt je op het rechte pad en ondersteunt je om het bos te blijven zien. Als je nog geen lid was, kan je je alsnog lid maken aan 10€/maand.

Binnen dat lidmaatschap kan je volgende ondersteuning aanvragen:

  • Een eenmalig gesprek met een expert (bvb. Expert vrijwilligerswerking, expert financieel plan…) kan snel en flexibel aangevraagd en geregeld worden. Een dergelijk gesprek is eerder gericht op informatieoverdracht of inspiratie.
  • Uitgebreidere trajecten en coachingstrajecten moeten aangevraagd worden via een aanvraagformulier (dat volgt binnenkort). Behoren tot de mogelijkheden: Een expert vastgoed, een procesbegeleider, een notaris, een boekhouder, een architect... Indien we (de Raad van Bestuur beslist) op je vraag ingaan, betaalt GiPSo het ondersteuningstraject.

In ons aanbod zit ook nog:

Ledensessies

Infobrochure

Digitaal platform


8 uur individuele coaching

8 uur per jaar kan je beroep doen op een individuele coach die samen met jou op weg gaat om je initiatief uit te bouwen. Je coach adviseert. Je coach ondersteunt jou. Je coach gaat met de groep aan de slag, of enkel met de trekkers van de groep. Je coach zet je aan tot denken of geeft je huiswerk mee. Je coach gaat met je mee op belangrijke gesprekken, of bereid deze gesprekken vooraf samen met jullie voor. Je coach brengt je in contact met mogelijke samenwerkingspartners.

Veel bepaal je zelf, maar besef dat je coach ook een spiegel is die je mogelijks niet altijd wil zien. Om te voorkomen dat je ergens in vastloopt zal hij je soms confronteren met een aantal van zijn bevindingen. Je aan het denken zetten, is zijn belangrijkste opdracht hierbij. GiPSo is slechts een gps: Je kiest zelf of je hem volgt of niet.

Binnen de beschikbare 8 uur die je ter beschikking hebt, kan je ervoor kiezen om eenmalig een expert te raadplegen. De expert is een door GiPSo aangereikte persoon of organisatie die rond verdiepende thema’s expertise aanreikt, zoals rond bijvoorbeeld vastgoed of groepsbegeleiding. Deze raadpleging van maximaal twee uur wordt volledig door GiPSo vergoed.

De lijst van coaches vind je hier.

Ledensessies

Je zal enkele keren per jaar een uitnodiging krijgen voor ledensessies waarop enkel leden van GiPSo worden uitgenodigd. Anders dan collectieve sessies gaan we dieper in op thema’s waar je in realisatie op kan stoten: Organisatie van de zorg, vastgoed, … Op deze avonden zal je in contact kunnen komen met andere projecten met vergelijkbare vragen. Deze informatieavonden zijn gratis. Zie hier de aankondiging van de volgende ledensessie.

Infobrochure

De infobrochure bevat een aantal thema’s die aan bod komen bij de uitbouw van je project, onder andere het uitbouwen van de visie; het uitwerken van je concept en de bouwstenen daarvan; het aanreiken van een aantal mogelijke pistes met betrekking tot drie belangrijke projectdomeinen: Interne organisatie, vastgoed en zorg; succesfactoren en valkuilen; andere…

Digitaal platform

Een digitaal platform biedt de mogelijkheid om informatie te delen, vragen te stellen, deel te nemen aan gesprekken, contactgegevens van andere initiatiefnemers te verkrijgen en dergelijke. Als GiPSo delen we hier ook een heel aantal documenten: instrumenten en tools die onze coaches gebruiken, slides van informatieavonden, interessante lectuur en dergelijke.