Neem het stuur zelf in handen

Leren loslaten...

De deuren gaan open, je project start op. Dit is niet het eindpunt, integendeel. Veel praktische zaken, zoals de afspraken met de zorgaanbieders, moeten nu worden geïmplementeerd. De stap van realisatie tot opstart is groter dan vaak gedacht, niet in het minst voor de toekomstige bewoners. In een aantal gevallen zetten projecten daarom eerst in op dagbesteding en pas later op wonen.

Vanaf de dag dat je opstart komt er personeel in je project. Zij beginnen met de beste intenties aan hun nieuwe job, maar zoeken ook naar hun plek. De ervaring leert ons dat het heel belangrijk is in deze fase dat de ouders ze ook deze plek geven. Personeel met 20 bazen zal immers nooit goed werk kunnen leveren voor alle 20. Essentieel is hierbij dat ouders de zorg voor hun zoon of dochter een stuk leren loslaten. Dat is een niet te onderschatten proces!

Het aanbod van GiPSo

Je GiPSo-coach helpt je het hoofd koel te houden. Als je nog geen lid was, kan je je alsnog lid maken aan 10€/maand.

Binnen dat lidmaatschap kan je volgende ondersteuning aanvragen:

  • Een eenmalig gesprek met een expert (bvb. Expert vrijwilligerswerking, expert financieel plan…) kan snel en flexibel aangevraagd en geregeld worden. Een dergelijk gesprek is eerder gericht op informatieoverdracht of inspiratie.
  • Uitgebreidere trajecten en coachingstrajecten moeten aangevraagd worden via een aanvraagformulier (dat volgt binnenkort). Behoren tot de mogelijkheden: Een expert vastgoed, een procesbegeleider, een notaris, een boekhouder, een architect... Indien we (de Raad van Bestuur beslist) op je vraag ingaan, betaalt GiPSo het ondersteuningstraject.

In ons aanbod zit ook nog:

Ledensessies

Infobrochure

Digitaal platform


8 uur individuele coaching

8 uur per jaar kan je beroep doen op een individuele coach die samen met jou op weg gaat om je initiatief uit te bouwen. Je coach adviseert. Je coach ondersteunt jou. Je coach gaat met de groep aan de slag, of enkel met de trekkers van de groep. Je coach zet je aan tot denken of geeft je huiswerk mee. Je coach gaat met je mee op belangrijke gesprekken, of bereid deze gesprekken vooraf samen met jullie voor. Je coach brengt je in contact met mogelijke samenwerkingspartners.

Veel bepaal je zelf, maar besef dat je coach ook een spiegel is die je mogelijks niet altijd wil zien. Om te voorkomen dat je ergens in vastloopt zal hij je soms confronteren met een aantal van zijn bevindingen. Je aan het denken zetten, is zijn belangrijkste opdracht hierbij. GiPSo is slechts een gps: Je kiest zelf of je hem volgt of niet.

Binnen de beschikbare 8 uur die je ter beschikking hebt, kan je ervoor kiezen om eenmalig een expert te raadplegen. De expert is een door GiPSo aangereikte persoon of organisatie die rond verdiepende thema’s expertise aanreikt, zoals rond bijvoorbeeld vastgoed of groepsbegeleiding. Deze raadpleging van maximaal twee uur wordt volledig door GiPSo vergoed.

De lijst van coaches vind je hier.

Ledensessies

Je zal enkele keren per jaar een uitnodiging krijgen voor ledensessies waarop enkel leden van GiPSo worden uitgenodigd. Anders dan collectieve sessies gaan we dieper in op thema’s waar je in realisatie op kan stoten: Organisatie van de zorg, vastgoed, … Op deze avonden zal je in contact kunnen komen met andere projecten met vergelijkbare vragen. Deze informatieavonden zijn gratis. Zie hier de aankondiging van de volgende ledensessie.

Infobrochure

De infobrochure bevat een aantal thema’s die aan bod komen bij de uitbouw van je project, onder andere het uitbouwen van de visie; het uitwerken van je concept en de bouwstenen daarvan; het aanreiken van een aantal mogelijke pistes met betrekking tot drie belangrijke projectdomeinen: Interne organisatie, vastgoed en zorg; succesfactoren en valkuilen; andere…

Digitaal platform

Een digitaal platform biedt de mogelijkheid om informatie te delen, vragen te stellen, deel te nemen aan gesprekken, contactgegevens van andere initiatiefnemers te verkrijgen en dergelijke. Als GiPSo delen we hier ook een heel aantal documenten: instrumenten en tools die onze coaches gebruiken, slides van informatieavonden, interessante lectuur en dergelijke.